Köster Kağıthane

Temel Su Yalıtımı

Binaların su ve nemden korunması amacıyla gerçekleştirilen temel su yalıtımı süreçlerinde farklı malzeme seçimleri yapılabileceği gibi bitümen su yalıtımı yöntemi de kullanılabilir. Bilhassa köster Kağıthane süreçlerinde kötü sonuçların olmaması için su yalıtımı şarttır. Aksi durumda yer altı sularının etkisiyle bina temelinin aşınması ve ilerleyen yıllarda yıpranması da olabilmektedir. Zemin ve bodrum katlarında görülen siyah lekeler ya da küflenme durumları da temel su yalıtımının olmadığını gösterir. Bazı durumlarda ise var olmasına karşın doğru malzeme seçilmemesi ya da işçiliğin kaliteli olmamasından dolayı da etki gücünü ilerleyen yıllarda kaybedebilmektedir. Bundan dolayı çok daha titiz bir şekilde tüm aşamalarının belirlenmesi ve işlemlerin buna göre planlı olarak yapılması temel su yalıtımı çerçevesinde gereklidir.

koster-kagithane
koster-kagithane

Başta beton olmak üzere tüm yapı malzemelerinin su geçirgenliği olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Zeminin su içine kurulu olması ve devamlı nemli olarak bulunması da binalar için bir risktir. İşte, bu durumun tam anlamıyla giderilmesi ve etkilerinin ortadan kaldırılması için zemin özelinde temel su yalıtımı yapılması şarttır. Nemlenen duvar ya da bina içindeki rutubetlerin oluşmaması için gerçekleştirilen temel su yalıtımı hali hazırda iki farklı yöntemle uygulanabilir. Bina temelinin bir membran vasıtasıyla içten sarılmasıyla içten izolasyon yapılabileceği gibi dıştan izolasyon seçeneği de vardır. Köster Kağıthane işlemlerinde temel su yalıtımı eksenli kullanılan membran ise mutlaka polyester keçe taşıyıcılı olmalıdır. Gerekli onarım sonrasında sıvı kauçuk uygulaması gerçekleştirilir ve süreçler büyük bir dikkatle tamamlanır.

Beton çatlaması ya da demirlerin korozyona uğramaları temel su yalıtımı yapılarak sağlanırken küf ve bakterilerinin oluşma ihtimali de ortadan kaldırılır. Temelden su girmesinin önlendiği işlem sonrasında bina özelinde de akrilik su yalıtımı ya da bitümen su yalıtımı yöntemleri kullanılabilir. Köster Kağıthane özelinde olabilecek deprem sarsıntılarının giderilmesinde de temel su yalıtımı faktörü önem taşır. Çünkü beton ve demirlerin su eksenli zarar görmelerinden dolayı yapılar çok daha hızlı bir şekilde çökmeye başlar. Dayanıklılığın kaybedilmesinden ötürü de en ufak sarsıntıların hissedilmesi söz konusudur. Bu tip durumların yaşanmaması içinde binanın mutlaka koruyucu özelliğinin devreye girmesi gerekir. Böylelikle gerçekleştirilen temel su yalıtımı sayesinde beton içlerinde bir aşınma ya da kimyasal tepkimeler olması da kullanım öncesinde sağlanır.

 

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir