Köster Darıca

Yalıtımlarla Bina Direnci Nasıl Korunur?

Yapılan uygulamalar mekanlara göre farklılık gösterirken binaların tasarlanması da değişkenlikleri kaçınılmaz kılar. Buna karşın yine de binaların yalıtımlı olarak tasarlanması çok daha kullanışlı olmasını beraberinde getirir. Bilhassa köster Darıca işlemlerinin hatasız olmasıyla birlikte 50 yılı aşan kullanım ömrüne sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yalıtım eksikliklerinin giderilmesi ise binaların 20 yıl içinde kullanılması zor bir hale gelmesine sebep olacaktır. Bundan ötürü yapılacak tetkikler neticesinde yalıtım önerileri alınmasıyla mutlaka zaman kaybı olmadan işlemlere başlanılmalıdır. Yer altı suları eksenli inceleme yapıldığında temel perde yalıtımı her bina için olmazsa olmazlardandır. Ancak çoğunlukla bina inşası sırasında yapılması gereken yalıtımlarda bazı farklılıklarda bulunabilir. Zeminin yeterli açı sağlamaması hallerinde koruma için çanak oluşturma yapılırken su yalıtımı yalnızca çukur başına uygulanır. Bununla birlikte etrafta görülebilecek yer altı suların betona etkisi ise olumsuz olacaktır. Bunun için mutlaka tahliye işlemi yapılarak suların zeminden uzaklaştırılması sağlanır.

koster-darica
koster-darica

Yer altı sularıyla ilgili olan bir başka işlem ise bodrum izolasyonudur. Zemin katların etkilenmesi muhtemel bodrum kısmında rutubet, küflenme hissedilmesi su götürmez bir gerçektir. Bu durumların temel nedeni yükselen ve beton çatlaklarından sızan yer altı sularıdır. Bunların geçirilmesi için yüzey ve duvar kısımlarına izolasyon yapılabilir. Beton yüzeye gerçekleşecek kaplamayla elde edilen asansör kuyusu yalıtımı da çoğunlukla binalarda vardır. Ancak köster Darıca işlemleriyle yapılacak yalıtımlarla eksiklikler giderilebilir, kaliteli malzemeler eklenebilir. Sonradan dahil edilen asansörlerde ise asansör kuyusunda beton çoğunlukla olmamaktadır. Öncelikle beton dökümü sonrasında yalıtım yapılarak süreçler tamamlanır.

Yüzeysel ve yapısal su yalıtımları yaptırılabileceği gibi aynı zamanda süreçlerin ne durumda olması da malzeme kullanımlarıyla ilişki içerisindedir. Köster Darıca eksenli hizmetlerde kimyasalların kapalı mekanlarda kullanımı çeşitli kazanımları sağlar. Buna karşın teras gibi ışık gören yerlerdeki yüzeylerde ise gıda sertifikalı ürün kullanım imkanı vardır. Solvent gibi insan sağlığına tehdit oluşturan maddelerin kullanılmaması da daha titiz bir seçim olacaktır.  Derz malzemeleri seçimleriyle birlikte çatıların eğimli olması durumunda ise örtü kullanımı gerekebilir. Tahliye borularının sorunsuz çalışmasıyla birlikte ise teras zemininde biriken suların akışı elde edilir. Böylelikle birikme durumu olmayacağı gibi teras yüzeylerinden aşındırma yaparak betona ulaşması da söz konusu olmayacaktır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir