Köster Çayırova

Su Yalıtımları Faydalı Olur Mu?

Su yalıtımlarının yaptırılmasında sonrasında elde edilecek başarı oranı da bir hayli fazla sorulan sorulardandır. Özellikle yer altı sularının bir hayli ilerlemesi köster Çayırova su yalıtımlarının etkisi üzerinde de rol oynayabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki işlemlerin titizlikle uygulanması ve doğru malzeme seçimleriyle yalıtımlar her zaman için olumlu sonuç verecektir. Bundan dolayı süre farkı olmaksızın hemen işlemlerin yaptırılması gerekir. Zemin açısından bakıldığında yüzeysel su yalıtımlarında bodrum, teras ve çatı bölümlerinde izolasyon yapılabilir. UV ışınlarına karşı koruma sağlayan direnci yüksek malzeme seçimleri yeterlidir. Solvent gibi kimyasallardan uzak yalıtım malzemeleriyle teras zeminleri çok daha uzun yıllar korunabilir. Bununla birlikte asansör kuyusu yalıtımı ise belirli bir beton yüzeye yapılan kaplamayı ifade eder. Yer altı sularının gelebileceği yönden kesinti yapılır. Böylelikle su geçişlerine izin verilmez.

koster-cayırova
koster-cayırova

Temel perde yalıtımı birçok açıdan en önemlisi olarak bilinir. Bina yapımları sırasında beton üzerinden gerçekleştirilirken drenaj yapılarak suyun zeminden uzaklaşması da sağlanabilir. Bilhassa çanak oluşturularak yapılan yalıtım süreçlerinde bu durum ön şartlardandır. Bununla birlikte suların yükselmesinin önlenmesi de ilerleyen süreçlerde mümkündür. Buna karşın bina zeminlerinin doğrudan yalıtım hale getirilmesi için binanın havaya kaldırma işlemi uygulanır. Bunun dışında da toprak altında kalmış olan bölümlerinde yalıtımlı hale getirilmesi istenebilir. Bunun olması içinde bina çevresinin belirli ölçülere göre hazır hale getirildikten sonra kazı çalışmaları yapılır. Sonrasında yalıtım eklenerek tekrar toprak içine alımı sağlanır. Görüldüğü üzere fayda oranları açısından farklılıklar olsa da hemen hepsinde su geçirgenlikleri önlenir. Bunun sonucunda ise olması muhtemel aşındırmaların etkisiyle oluşacak direnç kayıplarının olma durumu devre dışı kalır. Köster Çayırova özelinde de görülebileceği gibi yalıtımlarının olmaması sonucunda kayıplar her zamankinden çok daha büyük olabilir.

Yapılacak yalıtımlar neticesinde binanın çeşitli bölümlerinde görülebilecek rutubet, küflenme ya da kötü kokular geçirilir. Ancak bunlardan çok daha mühim olan direnç kaybının gecikmesi de sağlanan kazançlar arasındadır. Aksi halde ise su yalıtımlarının önemsiz görülmesi, faydalı olmayacağına inanılmasıyla ilerleyen süreçlerde binanın birden yıkılmasıyla karşı karşıya kalınabilir. Köster Çayırova işlemlerinin yalıtım eksikliklerinde binaların betonları taşıma sorunu yaşadığı ifade edilir. En düşük seviyedeki sarsıntılarda dahi insanların ne derece rahatsız oldukları da bilinmektedir. Bundan dolayı suyun beton içinde donarak kimyasal tepkimeye girmesinden önce mutlaka yalıtımlar yaptırılmalıdır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir